Solina’s duurzaamheidsmissie

Solina’s duurzaamheidsstrategie ontstond uit een bottom-upevaluatie van de activiteiten in al onze ondernemingen. Uit de evaluatie bleek dat er heel wat kleine initiatieven waren, maar dat ze door een gebrek aan structuur geen wezenlijk verschil konden maken. Dat leidde ons ertoe een bedrijfsbrede strategie te ontwikkelen en een reeks concrete acties te nemen.

Het nieuwe Solina is zich ervan bewust dat duurzaamheid cruciaal is voor al onze partners in de voedingswaardeketen. Duurzaamheid staat nu centraal in ons bedrijfsmodel en ligt aan de basis van ons engagement ten aanzien van de 5 P’s: People, Planet, Partners, Performance en Products & Solutions.

Onze duurzaamheidsmissie bestaat erin samen met onze PARTNERS voeding te maken die een verschil maakt en vernieuwende PRODUCTEN en oplossingen te ontwikkelen. Zo leveren we PRESTATIES ten aanzien van de hele industrie, verbeteren we het PERSOONLIJK welzijn en koesteren we de natuurlijke bronnen van onze PLANEET.

Sustainability visual transparant 2021 WEB
quote author profile picture

We hebben ons bedrijfsdoel bijgesteld: “Wij maken voedingsoplossingen die een verschil maken voor mens en planeet om een toonaangevende partner te zijn die voortdurend vernieuwende culinaire foodoplossingen en -producten ontwikkelt“.

Anthony Francheterre, CEO

Engagement inzake duurzaamheid

Producten en oplossingen

Een pionier in lekkere, gezondere en duurzame foodoplossingen die mens en planeet ten goede komen en betaalbaar zijn voor de consument.

Partners

Langdurige, eerlijke relaties uitbouwen binnen ons ecosysteem van klanten, leveranciers en andere actoren om uitdagingen op het vlak van duurzaamheid in onze waardeketen aan te gaan, een ongeëvenaarde klantenservice te bieden die onze maatschappelijke, sociale en milieuwaarden belichaamt, en bij te dragen aan de hervorming van voedselsystemen.

Persoonlijk

Investeren in het welzijn van onze consumenten en gemeenschappen, en in onze mensen om Solina tot een veilig, inclusief, ethisch en aantrekkelijk werkmilieu te maken, zodat we trots mogen zijn om er deel van uit te maken.

Planeet

De ecologische voetafdruk van onze gehele waardeketen verkleinen, van de inkomende toelevering van grondstoffen en onze eigen activiteiten tot de consument. Zo dragen we bij aan een voedselproductie die respectvol omgaat met natuurlijke hulpbronnen en rekening houdt met de beperkte beschikbaarheid ervan.

Prestaties

Onze organische groei uit het verleden doorzetten door onze klantgerichte productstrategieën in diverse markten van de voedingsindustrie verder te ontwikkelen, en tegelijk onze winstgevende prestaties verzoenen met maatschappelijke en milieuoverwegingen.

20210616_098